Ruff & Stuff

Föregående
Nästa

Behöver du hjälp?

Är du en företagare som har svårt att få tiden att räcka till? Eller drömmer du om att starta ett företag?

Att anställa innebär ett stort ansvar och bra rekrytering kostar både tid och pengar. Genom att istället jobba med en virtuell assistent kan du spara både tid och pengar. Behöver du t ex hjälp att klara av din administration i företaget? Telefonpassning? Uppdatering av sociala medier? Uppdatering av hemsidan eller webbshopen? Presentationsmaterial? Bygga en hemsida eller en webbshop?

Anlita mig som din virtuella assistent så kan du ägna dig åt det du är bra på!

Ruff & Stuff, va-kullan, din virtuella assistentkulla, virtuell assistent, distans, distansjobb

Need help?

Are you an entrepreneur who is having trouble getting things done in time? Or are you dreaming of having your own company? Hiring involves a lot of responsibility and good recruitment costs both time and money. By working with a virtual assistant, you can save both time and money. For example, do you need help with administration in your company? Answering the phone? Social media update? Updating the website or the webshop? Presentation materials?

Hire me as your virtual assistant and you can do what you are good at!

Ruff & Stuff, va-kullan, din virtuella assistentkulla, virtuell assistent, distans, distansjobb

Vem är då jag?

Jag är en 46-åring som älskar att ha många bollar i luften. Jag har arbetat med administration i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Bl a inom ABB i 10 år som sekreterare, med varumärkesformalia och som juristassistent. Jag har även arbetat inom domstolsväsendet i 11 år som handläggare och registrator. Jag har även erfarenhet av reception och växel. Stor kunskap inom IT. Jag driver även webbshopen Ruff & Stuff med produkter som jag tillverkar själv. Du kan läsa om mina kompetenser på sidan Tjänster.

Jag arbetar online hemifrån och är platsoberoende. Vi sköter vår kontakt mellan dig och mig via telefon, sms, mail, skype eller det sätt som passar dig.

Who am I?

I’m a 46 year old woman who loves to have many balls in the air. I have worked with administration almost all of my professional life. For example, within ABB for 10 years as a secretary, with brand formalities and as a legal assistant. I have also worked in the judiciary for 11 years as a court officer and registrar. I also have experience of reception and telephone exchange. Great knowledge in IT. I also run my own webshop with products that I manufacture myself (Ruff & Stuff). You can read about my skills on the  Services (Tjänster) page. 

I work online from home and is site independent. We handle our contact between you and me by phone, text, email, skype or the way that suits you.

0
Scroll to Top