Om

Tjänster

Nedan är områden där jag har mina kunskaper. Jag är otroligt IT-intresserad så det är inget problem för mig att sätta mig in i nya program. Jag ser verkligen fram emot ett samarbete med dig!

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Uppdatera hemsida
 • Uppdatera webbshop
 • Bygga hemsida
 • Bygga webbshop
 • Uppdatera register
 • Mail- och kalenderhantering
 • Korrekturläsning
 • Transkribering
 • Förberedelse av presentationsmaterial
 • Telefonpassning
 • Klippa och klistra information
 • Söka upp informationen på Internet
 • Sortera/sammanställa Excellistor
 • Databashantering

Dataprogram, databaser m.m.

 • WordPress
 • WooCommerce
 • cPanel
 • Ftp
 • EPiServer
 • Sharepoint
 • Access
 • Wix
 • Quickbutik
 • Hemsida 24
 • Adobe
 • Microsoft Office
 • Outlook
 • GSuite
 • Lotus Notes
 • Vera
 • Kim
 • Bokio

Tidigare erfarenheter:

Falu tingsrätt

Registrator och Domstolshandläggare

Registrera in alla nyinkomna mål och ärenden. Expediera domar och beslut med arkivering av akter samt utbetalningar av advokaters kostnadsräkningar. Svarade mycket i telefon på allmänhetens frågor, vilket det krävs en hel del lugn och förtroendeingivande förmåga för då det är många människor som är både rädda, arga och krävande i sina samtal samt att kunna hantera sekretess och väldigt integritetskänsliga uppgifter.

Jag var IT-ansvarig på tingsrätten där jag arbetade med all sorts IT-support och drift till dom anställda och var driftansvarig för domstolens ärendesystem samt att jag utbildade all personal inom våra IT-verktyg. Jag var ansvarig för spridning av nyheter och uppdateringar inom IT och annat som kom från Domstolsverket. Jag var även webbredaktör både på vårt Intranät och den externa webbplatsen samt för tingsrättens sida på Facebook. Jag arbetade även mycket med lathundar och standardtexter i våra blanketter, allt för att underlätta för dom anställda. Jag har även medverkat i en mallgrupp för hela Domstolsverket där målet var att förenkla språket i våra centrala mallar för allmänheten.

ABB AB, dept. Legal & Compliance

Juristassistent

Typiska sekreterargöromål, diktamen, telefonpassning, resebokning/reseräkning, IT-ansvarig, PuL-frågor, fakturering, registrering/arkivering av ärenden, mötesbokare, Infomaster på vårt Intranät, KM Manager, bygger Lotus Notes databaser etc.

ABB Group Services Center AB, dept. Intellectual property

Sekreterare, Varumärkes-, Patentassistent

Avdelningssekreterare, sökningar i Varumärkesregister, nyansökningar av Varumärkesregistreringar, all formalia kring patentansökningar runt om i världen.

ABB Corporate Research, dept. Electrical machines and power electronics

Sekreterare

Avdelningssekreterare för 45 personer  med typiska sekreterargöromål.

ABB Corporate Research, dept. Human Resources

Sekreterare

Sekreterare till personalchefen, administration kring platsansökningar.