Priser

Du kan köpa mina tjänster som ett veckopaket bestående av blandade tjänster. Du kan även välja att anlita mig på timbasis eller om det rör sig om en längre period kan vi komma överens om ett månadsabonnemang eller liknande.

Jag är även behjälplig med hemsidebygge och det går också att koppla på en webbshop till hemsidan. Jag bygger även sidor med färdiga plattformar som t ex Quickbutik, Wix, Hemsida 24 m. fl.

Pricing

You can buy my services as a weekly package of mixed services. You can also choose to hire me on an hourly basis or, in the case of a longer period, we can agree on a monthly subscription or the like.

I also build websites and webshops. Transcriber has a special pricing. You choose how long you want to work with me. Welcome to contact me for more info about
plans and prices.

Ruff & Stuff, va-kullan, din virtuella assistentkulla, virtuell assistent, distans, distansjobb

Timpris

Löpande räkning
kr 350 per timme
 • Arbete ges vid behov och faktureras för faktiskt antal timmar.

Mini-paketet

3 timmar / vecka
kr 850 3 timmar / vecka
 • Fördela arbete som uppskattas ta 3 timmar / vecka.
Populär

Lilla-paketet

6 timmar / vecka
kr 1600 6 timmar / vecka
 • Fördela arbete som uppskattas ta 6 timmar / vecka.

Stora-paketet

10 timmar / vecka
kr 2500 10 timmar / vecka
 • Fördela arbete som uppskattas ta 10 timmar / vecka.

Hemsidepaket

Small
Från

4000 kr
En bra grund för det nystartade företaget som vill ha en digital närvaro genom att vara informativ och uppdaterad. Anpassad design som man lätt kan ändra själv och uppdatera med texter och innehåll.Går sedan att utveckla allt eftersom verksamheten växer.
 • Egen design
 • Byggd med WordPress
 • Egen e-post
 • Google maps
 • Kontaktformulär
 • 2-3 sidor
 • Responsiv design

Hemsidepaket

Medium
Från

6500 kr
Hemsidan för dig som planerar tillväxt för din verksamhet. Anpassad design som man lätt kan ändra själv och uppdatera med texter och innehåll. En webbplats som växer med dig.
 • Egen design
 • Byggd med WordPress
 • Egen e-post
 • Google maps
 • Kontaktformulär
 • 5-7 sidor
 • Responsiv design

Hemsida + E-handel

Komplett
Från

9000 kr
Expansionspaket för er som vill ha en webbutik. Anpassad design som man lätt kan ändra själv och uppdatera. Med en webbshop och e-handel öppnar du upp nya möjligheter för din verksamhet.
 • Egen design
 • Byggd med WordPress
 • Byggd med WooCommerce
 • Egen e-post
 • Google maps
 • Kontaktformulär
 • Upp till 10 sidor
 • Responsiv design

Transkribering har en särskild prissättning, se separat sida.

Du väljer själv hur länge du vill samarbeta med mig.

Välkommen att höra av dig för mer info om upplägg och priser.

Scroll to Top