Priser

Du kan köpa mina tjänster som ett veckopaket bestående av blandade tjänster. Du kan även välja att anlita mig på timbasis eller om det rör sig om en längre period kan vi komma överens om ett månadsabonnemang eller liknande.

Timpris

Löpande räkning
kr 350 per timme
  • Arbete ges vid behov och faktureras för faktiskt antal timmar.

Mini-paketet

3 timmar / vecka
kr 850 3 timmar / vecka
  • Fördela arbete som uppskattas ta 3 timmar / vecka.
Populär

Lilla-paketet

6 timmar / vecka
kr 1600 6 timmar / vecka
  • Fördela arbete som uppskattas ta 6 timmar / vecka.

Stora-paketet

10 timmar / vecka
kr 2500 10 timmar / vecka
  • Fördela arbete som uppskattas ta 10 timmar / vecka.

Transkribering har en särskild prissättning, se separat sida.

Du väljer själv hur länge du vill samarbeta med mig.

Välkommen att höra av dig för mer info om upplägg och priser.